Letölthető anyagok:

  - Tematika

  - Órarend

  - Vizsgarend

  - Nyomtatványok

 

Társtudományi alapozó modul

A biostatisztika alapjai

Az epidemiológia alapjai

Népegészségügyi medicina

Etika

Farmakopszichológia

Neuropszichológia

Viselkedésgenetika

Devianciák

Környezetegészségtan

 

Szakirányú törzsanyag

Személyiséglélektan

Népegészségtan

Az egészségfejlesztés alapjai

 

Módszertan

Pszichodiagnosztika

Segítő kapcsolatok és pszichoterápia

alkalmazott módszerei

Epidemiológiai kutatásmódszertan

 

Kötelező szakirányú specializáció

Egészség-betegség elméletei

Egészségpszichológia

Patopszichológiai alapok

Gyermekkori magatartászavarok

 

Kötelezően választható szakirányú specializáció

Tanácsadás és krízislélektan

Pszichoterápia elmélete

Pszichoszomatika

Rehabilitáció

Szexuálpszichológia

Táplálkozáslélektan

Kommunikáció

A Bálint módszer elmélete és gyakorlata

Az egészségpszichológia filozófiai problémái

Gerontopszichológia

Kötődéstörténet, életútelemzés

 

Szabadon választható tárgyak: az intézmény kínálatából