A szerző a '70-es évek vége óta úttörő munkát végez a speciális szükségletű (valamely okból sérült, fogyatékossá váló) gyermekek rehabilitációjának területén. A hazai eredmények még messze nem elegendőek, más országok példáit szem előtt tartva kell szemléleti változást elérni, hiszen összetett egyéni-társadalmi problémáról van szó. A könyv ennek a "mássággal" kapcsolatos szemléletnek a formálásához szeretne hozzájárulni. Ennek érdekben bemutatja a szocializáció folyamatát, konkretizálja a "speciális szükséglet" fogalmát, foglalkozik a rehabilitáció, a fejlesztés kérdéseivel. Közreadja az elmúlt huszonöt évben végzett vizsgálatok eredményeit, amelyeket egyrészt a speciális szükségletű gyermekekkel folytattak, másrészt az irántuk tanúsított attitűdöket kutatták. Bemutat egy fejlődési zavar felmérésére kidolgozott szűrőprogramot, valamint a pszichoterápia lehetőségeit, tapasztalatait. A kötet végén irodalomjegyzék, valamint a vizsgálatok kérdőívei találhatók. A mű nem csak szakembereknek, hanem érintett szülőknek, pedagógusoknak, illetve valamennyi, embertársát megértő és segítő érdeklődőnek ajánlható.