Szerezhető fokozat: mesterfokozat (master; MSc)

Szerezhető szakképzettség: okleveles egészségpszichológus

Képzési idő: 4 félév

Képzési forma: államilag támogatott, nappali tagozat

(költségtérítéses formában is indul)

 

 

MIÉRT VAN SZÜKSÉG EGÉSZSÉGPSZICHOLÓGUS MESTERKÉPZÉSRE?

Hazánkban eddig csak a bölcsészettudományi karon képeztek pszichológusokat, távol az egészségügyi ellátás és a népegészségügy területétől. A hallgatók több mint 50%-ának érdeklődése azonban – felmérések tanúsága szerint – az egészségügy és a klinikai pszichológia irányába mutat.

Az egészségpszichológia mesterképzés azon a területen, abban a közegben zajlik, ahová a hallgatók érdeklődése irányul, olyan orvosokat, pszichológusokat, népegészségügyi szakembereket egyesítő team részvételével, amelyben a végzett hallgatók is majdan tevékenységüket végzik. A képzés nagyobb hangsúlyt helyez az egészségtudományok megjelenítésére, mint a hasonló mesterképzések, mivel felkészítést ad az egészségügy különböző területein történő munkavégzésre.

 

 

HOGYAN VISZONYUL AZ EGÉSZSÉGPSZICHOLÓGIA MSC MÁS PSZICHOLÓGUSKÉPZÉSEKHEZ?

Az orvos- és egészségtudományok területén alapított mesterszakon szerzett szakképzettség – okleveles egészségpszichológus – végzettségi szintje megfelel a korábbi képzési rendszerben megszerezhető „okleveles pszichológus” végzettségnek.

• Felkészít a szintén orvos- és egészségtudományi területen folyó „klinikai- és mentálhigiéniai

szakpszichológus” képzésre, ahová a megszerzett kreditek egy része beszámíthatóvá válik.

• Megalapozza az egészségtudományi doktori képzésbe való belépést.

 

 

KIK JELENTKEZHETNEK AZ EGÉSZSÉGPSZICHOLÓGIA MSC KÉPZÉSRE?

• Viselkedéselemző BA alapképzési szakot végzettek.

• Okleveles pszichológusok a hagyományos képzési rendszerben szerzett oklevéllel.

• Orvosok (harminc kredit alapozó pszichológiai kurzusok teljesítésének feltételével).

• Egészségtudományi végzettségűek (ötéves MSc szintű végzettséggel, szintén harminc

kredit alapozó pszichológiai kurzus teljesítésével).

Az MA szintű diplomával rendelkezők esetén a már korábban megszerzett pszichológiai

illetve egészségtudományi kreditek beszámíthatók a képzésbe.

 

 

JELENTKEZÉS

A jelentkezés feltételeiről és módjáról a minden évben megjelenő Felvételi Tájékoztató vagy

az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja (www.felvi.hu) nyújt tájékoztatást.

A képzés költségtérítéses formában is meghirdetésre kerül.