Tájékoztató az Egészségpszichológia MSc képzésről!

Időpontja: 2009. 02. 05.  14 óra

Helyszíne: OEC elméleti tömb, 3. szemináriumi terem, Nagyerdei krt. 98.

 

A képzéssel kapcsolatban felmerült leggyakoribb kérdések

 

Lehet-e Egészségpszichológia MSc után (okleveles egészségpszichológus) Klinikai- és mentálhigiéniai szakképzésre jelentkezni?

Sőt! Az okleveles egészségpszichológus egészségügyi kompetenciát adó oklevél, így a szintén egészségügyi végzettséget nyújtó klinikai- és mentálhigiéniai szakpszichológus végzettséget alapozza meg, nemcsak tartalmában, hanem a gyakorlati képzés területén is, hiszen a hallgatók itt orvos-egészségtudományi területen képződnek. Gyakorlataik a DEOEC klinikáin szerveződnek meg. Az Egészsépszichológia MSc-n végzett hallgatók a Klinikai- és mentálhigiéniai szakképzésbe kerülve mentességeket nyerhetnek az egészségpszichológiai kurzusok területén, amely a 4 éves képzési időt nem rövidíti, mivel a szakdiploma 4 éves gyakorlathoz kötött, de a tanulmányi terhelést, és adott félévben a tandíjat csökkenti.

 

Igaz-e hogy az okleveles egészségpszichológus csak az egészségügyben helyezkedhet el?

(Igaz-e hogy a szervezet- és munkapszichológia szakirányon végzettek csak a munka világában, illetve az iskola és tanácsadáson végzettek csak az oktatás irányában helyezkedhetnek el?)

Az MA és MSc képzések hazánkban és nemzetközileg is a korábbi osztatlan 5 éves képzéseknek megfelelően adják az egyetemi szintű végzettséget. A specifikációkat a szakmai kompetenciákban - jogi értelemben - is a szakpszichológusi végzettségek adják meg. A munkaerőpiac igényei és elhelyezkedési lehetőségei szabják majd meg az általános diplomával rendelkezők későbbi munkába állását. Az egészségpszichológiai MSc-n szerzett ismeretek és készségek természetesen szociális és pedagógiai területeken is releváns lehetőségeket nyújtanak munkavégzésre, de az egészségügy területén azzal az előnnyel rendelkeznek, hogy az okleveles egészségpszichológus egyben egészségügyi képesítés is. Ez nem jelenti azt természetesen, hogy más szakirányú végzettségűek, akik bölcsész képesítéssel rendelkeznek, nem nyerhetnek állást az egészségügyben, de ők a klinikai- és mentálhigiéniai szakképesítéssel szerezhetnek később egészségügyi kompetenciát.

 

Kik jelentkezhetnek egészségpszichológia MSc-re?

Az alapképzésben pszichológia szakon BA-t végzettek (bármely egyetemről!), okleveles pszichológusok (hagyományos képzési rendszerben végzettek, akiknek a képzési ideje a kreditbeszámítások mértékével rövidül), orvosok (30 kredites alapozó pszichológiai kurzusok teljesítésének feltételével).